Generalforsamling

Foreningen Økoland -Mørkøv afholder generalforsamling mandag d. 25/10 kl. 19.00

Hos Bjarne Voss – Solsortevej 22, Mørkøv

Alle medlemmer er særdeles velkomne. Forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i skriftligt i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Venlig hilsen Bruno Madsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Bjarne Voss – modtager genvalg

Claus Hansen modtager genvalg

Bruno Madsen – modtager genvalg

Det er hele den nuværende bestyrelse. Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Dagsorden til generalforsamling

1.Formandens beretning

2.Kassererens aflæggelse af årsregnskab

3.Kontingentfastsættelse

4.Behandling af indkomne forslag

5.Valg af medlemmer til bestyrelsen

6.Valg af suppleanter til bestyrelsen

7.Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar