Økoland

ØKO-LANDS HISTORIE.
Arealet er ejet af Holbæk Kommune og har været bortforpagtet til kornavl i mange år.
I 1990'erne så lokale ildsjæle en mulighed for at udnytte arealet til formål, der kunne trække turister til Mørkøv og derved gavne det lokale erhvervsliv.

Først opstod ideen om en Wild West forlystelsespark med High Chaparral i Sverige som forbillede. En støjende forlystelsespark lige ved en by var dog ikke sagen og blev opgivet.

Det næste projekt var Øko-Land Mørkøv, en lege og oplevelsespark med Madsby Parken i Fredericia som forbillede. Alt skulle gennemføres efter økologiske principper og der skulle tilbydes oplysning om økologi. Der blev dannet en forening, som skulle stå for parkens anlæg og drift og med stor bistand fra daværende Tornved Kommune blev parken indføjet i regional- og lokalplan. I disse planer var der lagt megen vægt på begrænsning af støj.
Det ville sikkert have været muligt at få parkens anlæg financieret ved midler fra fonde, men det skønnedes at blive meget vanskeligt at få parkens drift til at hænge økonomisk sammen, da der ikke kunne forventes tilskud hertil.
Foreningens bestyrelse besluttede derfor at holde arealet som et bynært naturområde.

I efteråret 2006 lod Tornved Kommune grave 2 søer og en bæk på arealet. Søerne anvendes som regnvandsbassiner til overfladevand fra veje og boligområder. Afløb fra søerne ledes til Kobbelå via et sidevandløb hertil. Søerne har en maksimal dybde på 2 m og der er en glidende overgang fra vand til land. Bækken (Kildebækken) har et bugtet forløb og søernes omkreds følger terrænets koter og det er lykkedes at få anlæget til at se ud, som var det naturskabt.
En del af den udgravede jord er brugt til at forhøje en allerede eksisterende bakketop.
Syvendekøb Sø er ca. 18000 m² og Syvendekøb Lillesø ca. 5000 m², i alt ca. 2,3 ha.
Regnvandet har tidligere været ledt til Kobbelå via en rørledning gennem arealet.

I weekenden 20. - 21. maj 2006 plantede en lille flok raske mennesker 3000 planter. Plantningen, der blev døbt "Nyskoven", danner et læhegn langs markvejen mod vest og består af oprindelige danske arter af buske og lavere og højere træer.Læs om planterne
Vejret var ideelt til plantningen. Det havde regnet i flere dage før weekenden og regnede også i dagene derefter.
Der er sat vildthegn omkring Nyskoven for at beskytte træerne mod rådyr og harer.

På skovens dag den 9. maj 2010 var der arrangeret insektsafari i Nyskoven og vandhulssafari i Syvendekøb Sø. I samarbejde med Holbæk Kommunes naturvejleder, der mødte op med Naturmobilen.

Den 26. maj 2010 blev der sat 3150 små gedder ud i søerne. Fiskerikontrollen, der deltog, fortalte at de havde set flere lidt større gedder i søen, så der var altså fisk i forvejen.

Ved et møde med Holbæk Kommune den 10. juni 2010 blev det fastlagt at Økoland er et rekreativt område og der skal ikke betales ejendomsskat og arealleje til kommunen.