Andre dyr fra Syvendekøb Mark

Følgende dyrearter er registreret i Dansk Ornitologisk Forenings database (DOFbasen).

Herunder ses en oversigt over de 7 andre dyr (end fugle), som er registreret fra Syvendekøb Mark. I (parantes) ses antallet af observationer/individer.
Bemærk at indtastninger af evt. hemmeligholdte arter samt følsomme ynglefuglearter ikke er medregnet i listen. Arter indtastet i ATLASIII- og punktællingsmodulerne er ligeledes undladt.

Skrubtudse(Bufo bufo)(1/4)
Spidssnudet Frø(Rana arvalis)(1/5)
Græsrandøje(Maniola jurtina)(1/3)
Hare(Lepus capensis)(4/6)
Markmus sp.(Microtus agrestis/arvalis)(1/1)
Ræv(Vulpes vulpes)(1/1)
Rådyr(Capreolus capreolus)(2/13)